Βρίσκεστε εδώ: Αρχική
Προφίλ Γραφείου

Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 2008 από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη στην Αθήνα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό γραφείο που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του αστικού και ποινικού δικαίου.

Προσφέρουμε ποιοτικές  εξειδικευμένες  νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις ποινικής φύσεως,  σε θέματα προστασίας καταναλωτών, ιατρικών σφαλμάτων και  τραπεζικών συμβάσεων  με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.

Σημαντικό κομμάτι της δικαστηριακής ύλης του γραφείου αποτελεί συνάμα και το δίκαιο των αυτοκινητικών διαφορών.

Στόχος μας, που αποτελεί συγχρόνως και δέσμευσή μας, είναι η αποτελεσματική εκπλήρωση των αναγκών των εντολέων μας και η ανταμοιβή στην εμπιστοσύνη τους με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις ολοκληρώνουν την προσφορά των υπηρεσιών μας.