Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου. Παρέχουμε απόλυτη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας είτε σε επίπεδο προδικασίας με την προετοιμασία των ποινικών φακέλων των εντολέων, την σύνταξη μηνύσεων και υπομνημάτων και την παράσταση σε προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις είτε με την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Ιατρικά Σφάλματα

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις αποζημιώσεων θυμάτων ιατρικών σφαλμάτων στα αστικά δικαστήρια  καθώς και την υποστήριξη τους σε ποινικές δίκες.  Έχουμε χειριστεί μεγάλο αριθμό αντίστοιχων περιπτώσεων  με μεγάλη επιτυχία.

Δίκαιο των καταναλωτών

Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ενώσεις καταναλωτών για την επίλυση καθημερινών καταναλωτικών θεμάτων.

Περισσότερα...

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν. 3869/2010)

Το γραφείο μας, λόγω της συνεργασίας του με ενώσεις καταναλωτών, έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3869/2010.

Περισσότερα...

Δίκαιο Αυτοκινητικών Διαφορών

Διατηρώντας πολυετή συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και με εταιρεία οδικών συγκοινωνιών έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και σημαντική εξειδίκευση στον κλάδο των τροχαίων ατυχημάτων.

Η αυτοψία στον τόπο του συμβάντος, ώστε να αποκτήσει ο Δικηγόρος προσωπική αντίληψη, σε συνδυασμό με την φωτογράφιση της οδού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (τακτική που ακολουθείται από το γραφείο μας), έχει συμβάλει ουσιωδώς στην θετική έκβαση των υποθέσεων.

Περισσότερα...

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει συστάσεις εταιρειών και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησής σε επίπεδο day to day business, ήτοι την σύνταξη συμβάσεων, την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων καθώς και την απάντηση σε νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Περισσότερα...

Δίκαιο των Συμβάσεων

Έχουμε αναλάβει τη σύνταξη συμβάσεων για λογαριασμό, εταιρειών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ( χορηγίες) , εμπόρων αλλά και ιδιωτών.

Περισσότερα...

Εμπράγματο Δίκαιο

Έχουμε χειριστεί επιτυχώς, μεγάλο αριθμό υποθέσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών και έχει υποστηρίξει νομικά σύνθετες υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων.

Περισσότερα...

Κληρονομικό Δίκαιο

  • Δημοσίευση Διαθήκης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο
  • Αποποίηση / αποδοχή κληρονομιάς
  • Αγωγή περί κλήρου

Οικογενειακό Δίκαιο

  • Έκδοση συναινετικών και κατ΄ αντιδικία διαζυγίων
  • Διατροφή / επιμέλεια τέκνου
  • Αναγνώριση τέκνου
  • Προσβολή πατρότητας