Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "EUROBANK ERSASIAS"
ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "EUROBANK ERSASIAS"

Η με αριθμό 6750/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  έκανε δεκτή ανακοπή  εντολέως μας και ακύρωσε εξ ολοκλήρου  διαταγή πληρωμής που  είχε εκδώσει η τράπεζα "EUROBANK ERGASIAS S.A" λόγω παράνομου εκτοκισμού της εισφοράς του Ν.128/1975. Η απόφαση προσέγγισε πολύ σωστά το ζήτημα, έκρινε, ότι παράνομα προβαίνει η τράπεζα σε εκτοκισμό της προαναφερόμενης εισφοράς καθώς και ότι η παραπάνω παράνομη χρέωση, η οποία ενσωματωνόταν στα οφειλόμενα κονδύλια καθιστά την απαίτηση του τραπεζικού ιδρύματος μη εκκαθαρισμένη. Περαιτέρω πολύ ορθά απέρριψε τους ισχυρισμούς του πιστωτικού ιδρύματος περί δήθεν αοριστίας του σχετικού λόγου ανακοπής με το πολύ ορθό σκεπτικό, ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο υπολογισμός των ποσών που παράνομα χρέωσε η τράπεζα επειδή τα επιμέρους κονδύλια έχουν χάσει την αυτοτέλεια τους.

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί οδηγό και για τα λοιπά Δικαστήρια της χώρας.