Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Με την υπ' αριθμ. 7770/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε η αίτηση της τράπεζας με την οποία ζητούσε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του εντολέως μας, ο οποίος είχε συμβληθεί ως εγγυητής στην δανειακή σύμβαση. Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτούς πλήρως τους ισχυρισμούς μας συντάχθηκε με την ορθή άποψη ότι μόνο η καθυστέρηση πληρωμής του δανείου δεν συνιστά επικείμενο κίνδυνο για την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων αλλά απαιτούνται επιπρόσθετα να έχει προβεί ο οφειλέτης σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του , να έχει χρέη προς τρίτους μη εξυπηρετούμενα κλπ