Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»
ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»

Με την με αριθμό 4083/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής που κατατέθηκε από το γραφείο μας. Η προαναφερόμενη απόφαση είναι πολύ σημαντική, διότι έκρινε παράνομο και καταχρηστικό τον εκτοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975 στον οποίο προβαίνουν συστηματικά όλες οι τράπεζες σε κάθε δανειακή σύμβαση που υπάρχει στην Ελληνική επικράτεια.

Η απόφαση ακυρώνει εξ ολοκλήρου την διαταγή πληρωμής υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας και κάνοντας δεκτό ότι ο παραπάνω παράνομος εκτοκισμός επηρεάζει το σύνολο της απαίτησης και το καθιστά αννεκαθάριστο.