Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης δικάζοντας στο δεύτερο βαθμό με την με αριθμό 153/2016 απόφαση του απέρριψε έφεση που είχε ασκηθεί από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" και μεταξύ άλλων σημαντικών ζητημάτων μα τα οποία ασχολήθηκε έκρινε, ότι μπορεί ο Δικαστής να κατέλθει για τη διάσωση της κατοικίας του οφειλέτη από το ποσοστό του 80% της αντικειμενικής του αξίας όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Καταρρίπτεται έτσι και στον 2ο βαθμό ο συνήθης  ισχυρισμός των τραπεζών ότι ο οφειλέτης πρέπει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του είτε έχει είτε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει σε κάθε περίπτωση ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας. Το Ειρηνοδικείο στον 1ο βαθμό είχε προσδιορίσει το ποσό αυτό σε ποσοστό 60%. Στο ίδιο ποσοστό παρέμεινε και το Πρωτοδικείο στον 2ο βαθμό.