Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (18Α/15.02.2016) η παράταση για την επικαιροποίηση στοιχείων αιτήσεων περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010 οι οποίες εκκρεμούσαν στις 19.08.2015. Οι οφειλέτες υποχρεούνται με την νέα τροποποίηση ως στις 04.05.2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους να υποβάλλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1& 2 του Α. 4 Ν.3869/2010.